2183043

Renovace podlah

Rokofloor Therm - lehký, tepelně izolační podlahový systém

ROKOFLOOR Therm

Je hmota, sloužící k celoplošné úpravě podlah. Vyznačuje se velmi nízkou objemovou hmotností a výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. Proto je zvláště vhodná při rekonstrukcích - tam, kde se vyžaduje co nejnižší zatížení stávajících stropů a podlah při současném tepelně izolačním efektu. Skládá se ze speciálních skleněných lehčených kuliček na bázi skla a z pojiva na bázi epoxidové pryskyřice.

POUŽITÍ :

 • vyrovnání výškových rozdílů
 • vyplnění děr
 • aplikovatelnost na staré dřevěné stropy 

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI:

 • velmi dobrá chemická a tepelná odolnost
 • nízká objemová hmotnost
 • paropropustnost
 • vysoký tepelný odpor - tepelně izoluje
 • nulová smrštitelnost
 • odolnost vůči vodě - hodí se i do vlhkého prostředí
 • neobsahuje rozpouštědla.
 • rychlý průběh tvrdnutí a zrání
 • neobsahuje vodu

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI APLIKACI ROKOFLOOR Therm

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, uvolněných částí, prachu. 

APLIKACE:

Doporučujeme aplikovat ve dvou etapách - v první etapě si připravit z téhož materiálu patky, které určují rovinu a pak následující den do těchto patek aplikovat tento materiál. Stahovat např. hliníkovou latí. Při aplikaci (patek i materiálu mezi patkami) doporučujeme povrch zahladit hladítkem a mírně přitlačit, tak aby se docílilo toho, že se všechny kuličky navzájem dotýkají.
 

PŘÍPRAVA Rokofloor Therm (složka A, B, C) :

 1. Do míchačky nasypeme odpovídající množství Rokoflooru Therm - složky C (kuličky).
 2. V samostatné nádobě si smícháme kapalné složky (A, B, Rokofloor G - ředidlo). Míchá se v poměru 2:1 hm. (2 díly složka A: 1 díl složky B). Složku B nalejeme do složky A a důkladně zamícháme pomaloběžným míchadlem (nebo vrtačkou s metlou). Po promíchání přidáme Rokofloor G - ředidlo -3%hm. na natuženou směs a znovu promícháme. Natuženou (naředěnou) směs je nutno zpracovat do 30min!!
 3. Takto připravenou směs nalijeme rovnoměrně do míchačky na kuličky. Míchačku zapneme a mícháme do zhomogenizování směsi - kuličky musí mít lesklý povrch.
 4. Připravenou hmotu nutno zpracovat do cca 45 min. Hmota je pochůzná po 24 h. 

Příklad dávky na 150L směsi 

Rokofloor Therm - složka C (kuličky) - 30kg (150L)
Rokofloor Therm - složka A - 2,4kg
Rokofloor Therm - složka B - 1,2kg
Rokofloor G -ředidlo - 0,108kg 
Výsledná objemová hmotnost takto připravené směsi po vytvrzení je 200 kg/m3.
ROKOFLOOR Therm byl testován v Institutu pro testování a certifikaci ITC a byl mu udělen certifikát v souladu s ustanovením §5, odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 

Reference

 V letošním roce jsme aplikovali systém Rokofloor Therm na podlahy do 14. a 15. budovy v areálu Svit ve Zlíně.
 
Copyright © 2024 ROKO.   Všechna práva vyhrazena.   webDesign Studio 9