2203043

Plastbeton

Plastbeton

Řešíte problém s výtluky v hale nebo garáži? Potřebujete někde udělat fabion nebo se Vám vydroluje nájezdová rampa? V tom případě Vám doporučujeme sáhnout po plastbetonu.

Než začnete:

  • Přečtěte si údajový list k výrobku
  • Nespěchejte a dodržujte vše, co výrobce předepisuje – jedná se profesionální materiál, tudíž je zapotřebí pečlivého dodržování pravidel.

Příprava plastbetonu:

Připravuje se ze směsi Rokoflooru GPB a křemičitého písku. Poměr pojiva a písku se mění dle potřeby od cca 5:1 až po 10:1 dle hrubosti použitého písku nebo požadované konzistence. Frakce písku se používá úměrně k tloušťce vrstvy, jakou chceme nanášet, popřípadě

používáme směsný písek z různých frakcí (cca 0,3 – 2mm).

V čisté nádobě připravíme směs Rokoflooru GPB. Míchá se v poměru 1,9 dílu složky A a 1 díl složky B hmotnostně – provádí se tak, že složku B lijeme do složky A. Po důkladném promíchání pomaloběžným míchadlem (nebo vrtačkou s metlou, nízké otáčky cca 300 ot/min) přelijeme směs do čisté nádoby (nejlépe plechovky), setřeme ze stěn a ještě jednou se krátce promíchá. Po té do takto připraveného Rokoflooru GPB začneme přisypávat písek a postupně zamícháváme pomaloběžným míchadlem (nebo vrtačkou s metlou, nízké otáčky cca 300 ot/min) až do vzniku přijatelné konzistence hmoty (max. poměr 10:1 hm.). Aplikuje zednickou lžící, hladítkem, špachtlí.

Pozor!

Po překročení doby zpracovatelnosti natužené směsi dochází k prudkému zahřátí směsi v nádobě. Doba zpracovatelnosti může být výrazně zkrácena i vlivem vysoké teploty použitého materiálu. Směs, u které již začala uvedená prudká reakce vytvrzování, dále nezpracovávejte - nechte ji vytvrdnout v nádobě. Chraňte oči a tělo před potřísněním a popálením.

 

Standardně dostupné sušené křemičité písky dodávané firmou Rokospol jsou následujících frakcí:

písek 0,3 mm (vhodný pro aplikace v tloušťkách cca od 0mm)

písek 0,8 mm (vhodný pro aplikace v tloušťkách cca od 5mm)

písek 1,5mm (používá se v kombinaci s pískem 0,3mm v poměru 1:1 jako skládaný písek pro tloušťky cca od 10mm)

písek 2,0mm (používá se v kombinaci s pískem 0,8mm v poměru 1:1 jako skládaný písek pro tloušťky cca od 15mm)

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 ROKO.   Všechna práva vyhrazena.   webDesign Studio 9