0073043

Nátěr kovu

Nátěry kovu

Máte před sebou úkol natřít vrata, plot nebo kovovou konstrukci? Nebojte se natírání. Stačí, když přesně víte, k čemu chcete barvu použít a jaké jsou na ni kladeny nároky.

Základní rady pro natírání kovu

Okolní podmínky pro nátěr kovu

 • k natírání si vyberte hezký den bez deště a mlhy, protože vysoká vlhkost vzduchu má špatný vliv na zasychání barvy
 • předměty nenatírejte ráno, když jsou na nich zbytky rosy, ale počkejte až oschnou a ohřejí se na teplotu okolí

Příprava povrchu pro natírání

 • mastnoty a podobné nečistoty odstraňte pomocí vhodného čisticího prostředku resp. ředidla
 • staré nátěry, které již dobře nedrží na podkladu, úplně odstraňte mechanicky nebo pomocí odstraňovače starých nátěrů, resp. nátěr, který chcete jen obnovit, pouze dobře očistěte a jemně obruste

Jak barvit železné a ocelové povrchy

 • odstraňte rez z železných a ocelových podkladů; nejlepší způsob je mechanický pomocí opískování nebo obroušením; pokud rez odstraňujete pomocí chemických prostředků na bázi kyseliny (fosforečné), musíte povrch důkladně opláchnout vodou, osušit a teprve pak můžete začít s natíráním (používáte-li barvu na bázi rozpouštědel), protože zbytky prostředků brání zasychání

Jak natírat pozinkované povrchy

 • zde je potřeba rozlišovat o jaký druh pozinkovaného povrchu se jedná, zda se jedná o žárově stříkaný nebo galvanicky nanášený zinek. Pozinkované povrchy kladou větší nároky na přilnavost nátěrových hmot, a proto je dobré nechat si poradit, doporučit přímo od výrobce konkrétní typ barvy

Výběr nátěru a důležitá upozornění pro práci

 • barvu před nánosem každé vrstvy důkladně promíchejte;
 • pokud musíte nanést více vrstev, používejte barvu stejného výrobce pro všechny vrstvy;
 • starý nátěr přetírejte jedním druhem barvy;
 • před natíráním hliníkového podkladu je nutný předchozí test přilnavosti nátěru na očištěném podkladu;
 • různé kvality barev se nesmí míchat mezi sebou, i když pochází od stejného výrobce;
 • barvu řeďte pouze v případě, pokud je to nutné pro zvolený způsob nanášení (např. stříkání), použijte k tomu ředidlo předepsané v návodu;
 • použité nářadí umyjte ihned po použití pomocí ředidla (barvy na bázi rozpouštědel), nebo vody (barvy na bázi vody) a osušte jej
 • barva nesmí zmrznout

 

Chyby
Příčiny chyb
špatná přilnavost barvy
špatně očištěný podklad, přítomnost mastnot, rzi a zbytku odstraňovače nátěrů
rezavění
nebyla použita základní barva
horší rozlévání barvy,
viditelné stopy štětce
příliš hustá barva, nevhodné ředidlo, naleptání spodní vrstvy, příliš vysoká teplota
hrubý povrch
zanedbání broušení mezi vrstvami
měkká a neodolná vrchní vrstva
příliš rychlé nanášení jednotlivých vrstev
špatná ochrana, koroze v krátkém časovém horizontu
příliš tenký nános barvy, nerovnoměrné nanášení barvy - obnažená místa, neupravený podklad - narušení soudržnosti nového nátěru, špatně zvolený nátěrový systém vzhledem k agresivitě prostředí
delší zasychání, matný vzhled a "pomerančový" vzhled
natírání při příliš vysoké nebo příliš nízké teplotě a vlhkosti vzduchu, použití nevhodného ředidla
barva zhoustne
nebylo použito doporučené ředidlo
barva nezasychá
neodstraněné zbytky chemických odstraňovačů starých nátěrů, příliš vysoká vlhkost a příliš nízká teplota, špatný tužící poměr
pórovitý povrch
tenká vrstva barvy, natírání příliš zředěnou barvou
praskání barvy, vlásenkovité trhliny a svraštělost
nanášení nezředěné barvy v jedné silné vrstvě
loupání
špinavé nářadí, špatně očištěný podklad, nepoužitá základní barva
viditelné dolíky pod barvou
neodstraněné poškození na podkladu
výskyt hrudek na povrchu barvy
špinavé nářadí, špatně očištěný podklad, nepoužitá základní barva
zmazovatělý vzhled
použití špatných ředidel, špatné pracovní podmínky / počasí
špatná kryvost
příliš zředěná barva, příliš tenká vrstva nánosu, zanedbání použití základních barev u hůře kryvých odstínů
Copyright © 2024 ROKO.   Všechna práva vyhrazena.   webDesign Studio 9