5533043

Nátěr garáže

Nátěr garáže

Zdá se Vám, že podlaha v garáži sprašuje, začínají se dělat výtluky, zkrátka její vzhled už za moc nestojí??

Beton bez povrchové úpravy začíná za několik málo roků tzv. sprašovat a pozvolna se drolit.

Někdy se také může stát, že beton ošetřen byl, ale bohužel nevhodným nátěrem nebo za nevhodných podmínek, což může mít po čase stejné následky, jako bychom ho neošetřili vůbec.

Abyste beton ošetřili trvale, je dobré volit epoxidový nátěr pro střední zatížení.

Epoxidový nátěr vyžaduje určitá specifika zacházení, a proto musíme dodržovat určitá pravidla, bez kterých Vaše práce nebude úspěšná.

Než začnete:

  • Přečtěte si údajový list k výrobku
  • Nespěchejte a dodržujte vše, co výrobce předepisuje – jedná se profesionální materiál, tudíž je zapotřebí pečlivého dodržování pravidel.

Podmínky aplikace:

  1. Před aplikací musí být povrch zcela vyzrálý (min. 28 dní) a jeho zbytková vlhkost nesmí překročit 4% vlhkosti

  2. Pokud povrch tvoří kletovaný beton, je nutné strhnou jeho horní vrstvu – elektrickou bruskou.

  3. Teplota podlahy ani vzduchu nesmí klesnout pod 15°C.

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, uvolněných částí, prachu. Pro důkladné zbavení povrchu prachu vysajte průmyslovým vysavačem. Nejprve aplikujte penetraci Rokofloor G (GW). Podle velikosti plochy aplikujte štětcem nebo válečkem.

Tip

V případě, že máte již beton poškozený – prasklinky, trhliny nebo dokonce vyježděné výtluky – doporučujeme vyspravit Plastbetonem (směs křemičitého písku a pojiva Rokofloor GPB).*

Vlastní nátěr

Následně na povrch opatřený penetrací Rokofloor G (GW), aplikujte Rokofloor Industry. Nátěr se musí provést do 24h (při 20°C) po aplikaci penetrace Rokofloor G (GW). Pokud bychom další vrstvu aplikovali později, nedojde už k chemickému zasíťování vrstev, je nutno povrch penetrace zdrsnit (brousit) a penetraci opakovat.

Rokofloor Industry nátěr mícháme v poměru 5 dílů složky A a 1 díl složky B hmotnostně – provádíme tak, že složku B lijeme do složky A. Po důkladném promíchání pomaloběžným míchadlem (nebo vrtačkou s metlou, nízké otáčky cca 300 ot/min) přelijeme směs do čisté nádoby (nejlépe plechovky), setře se ze stěn a ještě jednou krátce promícháme. Po té je možné směs naředit cca 5-8% Rokoředidla S6300. Ředidlo ve směsi opět důkladně promíchejte (nízké otáčky cca 300 ot/min).

Nanáší se v jedné vrstvě lakovacím podlahářským válečkem (s krátkým chlupem), do hůře přístupných míst se doporučuje použít štětec.

POZOR!

po překročení doby zpracovatelnosti natužené směsi dochází k prudkému zahřátí směsi v nádobě.

Doba zpracovatelnosti může být výrazně zkrácena i vlivem vysoké teploty použité barvy. Směs, u které již začala uvedená prudká reakce vytvrzování, dále nezpracovávejte - nechte ji vytvrdnout v nádobě. Chraňte oči a tělo před potřísněním a popálením.

 

Poznámka:

- Při aplikaci na problémové povrchy (např. na silně znečištěný a zamaštěný beton, na speciálně vyhlazený beton apod.) je nutné provést ověření správnosti volby druhu penetrace a vlastního technologického postupu předem na zkušební ploše.

- 7 dnů po aplikaci chraňte před vodou a jinými kapalinami a před silným mechanickým namáháním.

 

 

 

Copyright © 2024 ROKO.   Všechna práva vyhrazena.   webDesign Studio 9