2183043

Nátěr dřeva

Ochranné nátěry na dřevo

Pro dlouhodobé řešení ochrany dřevěných konstrukcí je nutné nejprve dbát na předúpravu povrchu. Podklad by měl být důkladně obroušený a zbavený prachu a bez mastnot. Obroušení dřeva má rozhodující vliv na pozdější jakost povrchové plochy. Dále je třeba dbát na dostatečné vysušení dřeva.

V okamžiku, kdy je starší lak již rozpraskaný, odlupuje se nebo je zvětralý, silně exponovaná místa jsou bez nátěru a mírně zčernalá, je nutné dokonale odstranit starý nátěr včetně povrchové vrstvičky dřeva, zvláště zčernalá vlákna. Práci urychlí brusná souprava za použití skelného plátna hrubšího zrnění, dokončit broušení je však nutné ručně. Takto upravené dřevo natíráme jako nové.

Ochranné nátěry proti hmyzu

Abychom dosáhli co nejlepší ochrany, je zapotřebí dřevo nejprve ochránit před dřevokazným hmyzem a houbami způsobující zamodrání, k tomuto účelu slouží Rokobiostop. Jedná se o kapalný prostředek na bázi bezaromátových rozpouštědel, vysoce hodnotných pryskyřic a fungicidních a insekticidních přípravků.

Bezaromátový lazurovací prostředek

Pro další nátěr použijeme Rokolazur Natur Thix. Lazura Rokolazur Natur Thix je bezaromátový lazurovací prostředek v nestékavém provedení. Slouží k ochraně všech druhů dřeva a jeho estetickému zhodnocení v exteriéru i interiéru. Neobsahuje škodlivé aromáty a může se proto aplikovat v interiéru bez doprovodného škodlivého zápachu, který je obvyklý u jiných lazur.

Je vyroben v nestékavém-thixotropním (gelovitém) provedení, které zabraňuje nepříjemnému stékání a úkapům lazury ze štětce při natírání a současně zabraňuje výrobku v sedimentaci a není pak nutné pracné rozmíchávání před aplikací. Je lehce zpracovatelný, odpadá nepříjemné stékání lazury na svislých plochách a následná nestejnoměrnost sytosti odstínu v ploše, hotový nátěr je prodyšný a elastický. Trvale chrání dřevo proti povětrnosti a UV záření a zachovává přirozenou kresbu dřeva Typické aplikace pro tento výrobek: dřevěné domy, dřevěné stropy, okna, dveře, ploty, šindele, okenice, atd.

Více o lazurování

Lazurovací laky představují výhodnou alternativu k ostatním nátěrovým materiálům. Pokud bylo nutné dřevo umístit v exteriéru a vystavit jej nepřízni počasí, potom až do 70. let tu byly prakticky pouze dvě možnosti: napustit jej fermeží, nebo opakovaně natírat některou z emailových barev. V prvním případě šlo o metodu zdlouhavou s nízkou trvanlivostí, ve druhém se zase zakryla struktura dřeva. Lazury, což jsou vlastně řídké pigmentované laky, mají oproti fermeži výhodu ve vyšší odolnosti vůči UV složce slunečního záření, emaily zase předčí tím, že nevysychají, nekřídují a neloupou se.

Princip lazurovacích laků na dřevo

Princip lazurovacích laků na dřevo vychází z tradiční ochrany dřeva napouštěním pigmentovanými rostlinnými oleji (fermež je lněný olej) používanými již ve středověku. V současné době se jako pojivo pigmentu používají syntetické a vodou ředitelné látky. Lazurovací laky jsou určeny pro transparentní (průsvitné) nátěry měkkého dřeva a zároveň pro jeho hloubkovou impregnaci.
Lazurovací laky se podle složení rozdělují do dvou základních kategorií - na syntetické a na ředitelné vodou.

Podle použití se lazury dělí na interiérové a exteriérové, u některých výrobců se udává, že jsou vhodné do všech prostředí. Mimo to se dále dělí na běžné tenkovrstvé, tzv. impregnační, a na silnovrstvé, které spojují vlastnosti lazur (ochrana dřeva, zvýraznění kresby).

Práce s lazurovacími laky

Plocha, kterou chceme opatřit lazurou, musí být čistá, suchá, vybroušená do hladka a zbavená mastnoty nebo jiných látek, na kterých nátěry nedrží (zejména pryskyřice, kterou musíme vymýt např. ředidlem C 6000).

Lazurovací laky syntetické jsou v tomto ohledu méně náročné, lazury ředitelné vodou vyžadují dokonalé odmaštění. Lazurovací lak před použitím dobře rozmícháme. Lazury nanášíme zpravidla ve dvou až třech vrstvách.

Po aplikaci lazurovacích laků nebývá už zpravidla žádná další povrchová úprava, nátěr je však nutné pravidelně - ve dvou až pětiletých intervalech - obnovovat. Je-li dřevo vystaveno přímému slunečnímu záření i dešti, potom se je vyplatí přetírat častěji. Laky se dodávají již naředěné na optimální koncentraci; štětce a znečistěné ruce čistíme ředidlem; tím můžeme případně i přiředit lak, pokud trochu vyschl.

Lazurovací laky ředitelné vodou

Lazurovací laky ředitelné vodou mají obdobný výsledný vzhled i podobné účinky jako syntetické; tenkovrstvé slouží jako impregnační s vysokou schopností penetrace dřeva, silnovrstvé jako krycí. Vodou ředitelné lazury mohou většinu lazurovacích syntetických laků nahradit, exponované nátěry je zpravidla nutné častěji obnovovat.

Lazurovací laky ředitelné vodou se většinou nehodí pro ochranu tvrdého dřeva, do jejichž drobných pórů hůře pronikají. Speciální kategorií jsou lazurovací laky určené pro hračky a dětský nábytek, které nesmí obsahovat zdravotně závadné látky a mohou se proto používat bez obav v interiérech a pro nátěry dřeva, které přichází do styku s potravinami. Tyto lazury nejsou dražší než obyčejné.

Voskové nátěry 

Stoupající zájem o nátěrové materiály na bázi vosků, voskových ochranných nátěrů a politur zejména v zahraničí se dá vysvětlit nejen tím, že dřevo takto ošetřené si uchová přirozenou barvu a na dotyk je velice příjemné, ale zejména proto, že tyto nátěrové materiály, pokud jsou vyrobené podle původních receptur (těkavé rostlinné oleje a včelí vosk) neobsahují žádné alergeny či jiné nežádoucí látky zatěžující životní prostředí. I když složení těchto výrobků oproti minulým rokům doznalo četných změn, představují voskové laky sympatickou alternativu k dosavadním nátěrovým systémům.

Nanášení voskových ochranných vrstev na dřevo je velice starou technikou, která měla za úkol zvýšit estetické působení dřeva a zároveň prodloužit jeho životnost. Pro tento účel se používal zejména včelí vosk, který se dnes dá zakoupit nejen rozpuštěný v olejích, ale i jako suspenze ve vodě (jde o prostředek bez chemických přísad, ředitelný vodou).

Složení voskových nátěrů

Voskové nátěrové materiály se skládají buď ze směsi vosků (včelí a karnaubský) rozpuštěných ve směsi éterických olejů a syntetických ředidel, nebo z nátěrových hmot ředitelných vodou (bývají to polyuretanové či akrylové roztoky ve vodě doplněné voskovou suspenzí).

Voskové nátěry mají samozřejmě i některé nevýhody: nelze je aplikovat na předměty, které byly opatřeny syntetickými či vodou ředitelnými nátěry a nejsou výrazně pigmentované, takže některá dřeva před ošetřením vosky je nutno přimořit. Mimo to jsou o něco dražší než běžné barvy; ovšem jejich spotřeba je výrazně nižší.

Na parkety a podlahová prkna a palubky či korek jsou vhodné bezbarvé laky polyuretanové, nebo akrylové (či jejich směsi) obsahující voskovou suspenzi. Na suchý podklad je nanášíme štětcem (nejlépe s vlákny z umělých hmot) po létech (u korku zpravidla souběžně s dlouhou osou místnosti).

Výhodné je i použití molitanových válečků či houbiček nebo stříkání. Jakmile se nátěr do dřeva či korku dokonale vsákne a vytvrdí (podle teploty asi po 2 hodinách), jeho povrch jemně přebrousíme a naneseme další vrstvu. U běžně namáhaných podlah stačí zpravidla 3 vrstvy.

V exteriérech je možné použít syntetické nátěrové hmoty, v nichž jsou rozpuštěné vosky. Nátěr pak odpuzuje vodu, zdůrazňuje kresbu dřeva a podobně jako lazury nemá sklon k tzv. křídování, navíc zůstává dlouhodobě vláčný. Tyto nátěry se vyrábějí i v provedení s UV filtrem. Jako základní nátěr se doporučuje pod tyto syntetické nátěrové hmoty s obsahem vosku použít tzv. impregnační oleje

Copyright © 2024 ROKO.   Všechna práva vyhrazena.   webDesign Studio 9