3313043

Detoxy Color

Detoxy Color

Pokud se chystáte malovat a zároveň chcete udělat něco pro Vaše zdraví, doporučujeme použít unikátní barvu založenou na principu fotokatalýzy. Barva má schopnost odstraňovat v interiéru bakterie, plísně, škodlivé látky, zplodiny, výpary a pachy. Detoxy Color je první interiérový nátěr na světě, který využívá fotokatalýzu k samočištění interiéru vzduchu a povrchu stěn.

Rady a tipy pro úspěšnou práci

  • Nepodceňte přípravu
  • Připravte si kvalitní nářadí – je dobré si práci usnadnit
  • Při práci postupujte pečlivě a s rozvahou – nespěchejte
  • Než začnete pracovat, doporučujeme pozakrývat všechny přilehlé plochy – úklid pak bude mnohem jednodušší.

Budete Potřebovat:

Příprava podkladu

Vzhledem k tomu, že DC je opravdu unikátní materiál, obzvlášť bychom si měli dát pozor na přípravu podkladu.  Podklad musí být čistý, suchý a zbavený všech nesoudržných částic. Silně zašpiněné zdivo je nutno řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením. Pokud je na stěně více předešlých nátěrů, je nutno nesoudržný starý nátěr pečlivě odstranit. Otevřené trhlinky v omítce nebo jinak poškozenou omítkovou plochu je třeba opravit tmelem nebo sanační omítkou bez sádry (např. Cover 0). Nové omítky /vápenocementové a cementové/ nechat dobře vyschnout po dobu min. 2 týdnů (dle počasí). Plísní napadené zdivo ošetřit fungicidními přípravky např. ALG Odstraňovačem.

Provádění nátěru

Natíranou plochu je nutné zpevnit penetračním prostředkem Rokogrund Silikát. Penetrací zvýšíme přilnavost nátěru k povrchu, zamezíme pronikání agresivních látek z podkladu do malby a vyrovnáme rozdílnou savost podkladu. Penetrace je dodávána v aplikačním stavu, neředí se. Vlastní nátěrovou hmotu Detoxy Color Interiér aplikujeme teprve po dokonalém zaschnutí penetrace. Optimální doba je 8 – 16 hodin (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu). Detoxy Color Interiér nanášíme nejlépe válečkem s krátkým vlasem. Při aplikaci by teplota v místnosti neměla klesnout pod +15°. Druhý nátěr provádíme teprve na dokonale vyschlý předchozí nátěr.

Všechny materiály společnosti Rokospol a. s. splňují profesionální kvalitu.

Copyright © 2024 ROKO.   Všechna práva vyhrazena.   webDesign Studio 9