4313043

Celoplošné stěrkování

Celoplošné stěrkování

Pokud jste se rozhodli zrhnout ze zdí staré tapety nebo potřebujete sjednotit povrch zdí např. po různých opravách, škrábání zdí po přechozích nátěrech atd. pak tu pro Vás máme návod jak na to, aby zdi Vašeho domu či bytu byli znovu krásné a reprezentativní.

Rady a tipy pro úspěšnou práci

  • Nepodceňte přípravu

  • Připravte si kvalitní nářadí – je dobré si práci usnadnit

  • Při práci postupujte pečlivě a s rozvahou – nespěchejte

Budete potřebovat:

Příprava povrchu:

Povrch, na který chceme aplikovat, nesmí být vlhký, promrzlý, nesoudržný, zaprášený. Extrémně savé podklady (např. staré zvětralé omítky) vždy napenetrujte - přípravkem ROKOLATEX PLUS (ROKOGRUND PROFI).

Po otevření kýble obsah promíchejte pomaloběžným míchadlem. Nedoporučujeme přidávat vodu.

Způsob nanášení a doporučená aplikace:

Cover 0 se aplikuje ručně natahováním pomocí nerezového hladítka nebo strojně speciálním vysokotlakým stříkacím zařízením. Nanáší se v jednom pracovním kroku a to v potřebné tloušťce dle rovinnosti podkladu. Při větších tloušťkách nebo hrubém povrchu je vhodná aplikace ve dvou vrstvách tak, že první vrstva slouží k „zatmelení“ pórů a druhá vrstva

k vytvoření hladkého povrchu. Při větších aplikačních tloušťkách a na větší ploše je vhodné plochu stěrky srovnat pomocí hliníkové „h“ latě – provede se srovnání plochy tažením latě do kříže, tj. odspodu nahoru a ze strany na stranu. Povrch stěrky lze upravit strukturovacími dekorativními válečky, případně jinou malířskou technikou, vytvářející strukturní povrch, ornamenty apod. náhrada štukové omítky. Povrch štukové omítky nesmí obsahovat hluboké kaverny a hrubé nerovnosti. Stěrku nanášíme minimálně ve dvou vrstvách - první vrstva slouží k plošnému zcelení všech volných částic (kamínků) a nerovností. Další vrstva k vytvoření finálního povrchu.

Renovace starých omítek

Předpokladem pro úspěšnou aplikaci stěrky je pevný soudržný podklad - nutno odstranit původní nátěry, zpuchřelé části omítek. Na takto připravený podklad provedeme penetraci přípravkem ROKOLATEX PLUS nebo lépe ROKOGRUND PROFI (hloubková penetrace -zpevní do větší hloubky).

Po vytvrdnutí finální vrstvy je možné výsledný povrch upravit brusnou mřížkou nebo smirkovým papírem č. 80-120. Povrch zbavíme prachu, napenetrujeme (ROKOLATEX PLUS) a můžeme malovat interiérovými barvami (např. Rokounimal, Rokomal, Interiér Super).

 

Pokud nechcete omítky hladké, můžete místo materiálu Cover 0 použít Rokoštuk (jemné zrníčko 0,8 mm)

 

Všechny materiály společnosti Rokospol a. s. splňují profesionální kvalitu.

 

Copyright © 2024 ROKO.   Všechna práva vyhrazena.   webDesign Studio 9